นางณัฐติยา จันทร์ทอง

ครูธุรการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 14/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085602XXXX
 • Facebook :
 • Email : aiwfc1991@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่ายางมน
 • ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ตำแหน่ง : ครูธุรการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
โรงเรียนบ้านป่ายางมน

100 หมู่ที่ 5
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053174644

pymschool.2558@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านป่ายางมน. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon